Prístupy k deťom s ADHD

Jeden z najefektívnejších prístupov zahŕňa používanie liekov, psychostimulantov (spojenie medicínskeho a  pedagogického prístupu), ktoré umožňujú zníženie veľkých i malých motorických pohybov, zvýšenie pozornosti predovšetkým v štruktúrovanom prostredí – tradičnej triede (Amstrong, 1999). Liečenie je spojené aj so zlepšenou spoluprácou žiaka s učiteľom, rodičmi, pozorovaná […]