Downov syndróm

Downov syndróm nie je choroba ale zdravotné postihnutie. Sú pre ňu typické viditeľné príznaky už od narodenia dieťaťa a sprevádzajú ho celý život. Čo je to Downov syndróm V prvom rade treba povedať, že toto zdravotné postihnutie nie je choroba. […]

EEG Biofeedback

je exaktná, dômyselná medicínska elektrofyziologická metóda bez akýchkoľvek nežiaducich účinkov pomáha zlepšiť mentálnu aj fyzickú výkonnosť, odolnosť voči stresu a umožňuje liečenie mnohých aj liekmi neovplyvniteľných chorôb. Kým liečba liekmi – farmakoterapia je v istých prípadoch v medicíne jedinou a […]

Impulzívne spory v triede

Zloženie triedy je často vecou náhody. Nikdy si nemôžeme byť istí, že dynamiku skupiny v triede „nespestria“ deti s problémovým správaním, s poruchami učenia, zníženou vizuomotirickou koordináciou, oslabeným vnímaním, či grafomotorickými alebo rečovými problémami. To všetko zohráva dôležitú úlohu pri vytváraní atmosféry v triede vhodnej pre […]

Prístupy k deťom s ADHD

Jeden z najefektívnejších prístupov zahŕňa používanie liekov, psychostimulantov (spojenie medicínskeho a  pedagogického prístupu), ktoré umožňujú zníženie veľkých i malých motorických pohybov, zvýšenie pozornosti predovšetkým v štruktúrovanom prostredí – tradičnej triede (Amstrong, 1999). Liečenie je spojené aj so zlepšenou spoluprácou žiaka s učiteľom, rodičmi, pozorovaná […]