Kontakt

Adresa: Cyrila a Metoda 4, 048 01 Rožňava

Tel.: +421 907 942 104    +421 911 646 943

IČO: 42243220

DIČ: 2023329198

Číslo účtu: SK61 0200 0000 0029 2190 0555

V prípade nedostupnosti nás  môžete kontaktovať tiež e-mailom: scspp.rv@gmail.com


Riaditeľka SCŠPP Komenského 5, Rožňava

Mgr. Mária Krčmárová – psychológ

mobil: 0907 942 104

email: scspp.rv@gmail.com


Mgr. Tatiana Hlaváčová – špeciálny pedagóg, logopéd

mobil: 0911 646 943


Externí zamestnanci:

PaedDr. Andrea Vidová – špeciálny pedagóg

Mgr. Lenka Villimová – ekonóm

Mgr. Lenka Villimová – Zodpovedná osoba za OOÚ


Našim klientom chceme oznámiť, že dohľad nad ochranou osobných údajov (v zmysle § 44 zákona č. 18/2018 Z.z a NARIADENIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY (EÚ) 2016/679) vykonáva v našom centre ZODPOVEDNÁ OSOBA – p. Mgr. Lenka Villimová (e-mail: villimovalenka@centrum.sk), na ktorú sa môže obrátiť každá dotknutá osoba, ktorej osobné údaje sú spracúvané v našom centre.