Cenník služieb

Odborná starostlivosť pre klientov nášho zariadenia

(cenník platný od 1.9.2017)

 • Psychologické a špeciálno-pedagogické vyšetrenie – ZDARMA
 • Správa zo psychologického a špeciálno-pedagogického vyšetrenia pre školy alebo školské a predškolské zariadenia – ZDARMA
 • Psychologické poradenstvo alebo opakované vyšetrenie vrámci jedného školského roka (pre klientov nášho zariadenia) – ZDARMA
 • Individuálna špeciálno-pedagogická starostlivosť / reedukácia – ZDARMA
 • Logopedická starostlivosť v materskej škole – 1. stretnutie – 4 €/sedenie (každé ďalšie ZDARMA)

Kurzy pre predškolákov i školákov (3-5 členov skupiny)

 • Eľkonin (kurz fonematického uvedomovania) – 50 € / 12 sedení
 • Škola pozornosti- metodika na rozvíjanie a korekciu pozornosti pre deti vo veku 5- 7 rokov – 10 €/8 sedení
 • Sindelár metodika na zachytenie čiastkových deficitov pre žiakov 1.- 4.ročníka – 5 €/ 5 sedení
 • Sindelár metodika na zachytenie čiastkových deficitov pre žiakov 1.- 4.ročníka – 5 €/ 5 sedení
 • Brandon Bays- Cesta- terapeutická metóda pre deti od 5 do 7 rokov formou rozprávky pre deti s emocionálnymi ťažkosťami – 5 €/ 5 sedení
 • Rozvoj grafomotoriky, príprava na písanie pre deti predškolského veku – 5 €/ 5 sedení

Klientom nášho zariadenia je dieťa, žiak, študent, ktorý navštevuje len naše zariadenie (SCŠPP Komenského 3) a nenavštevuje iné neštátne centrum špeciálno pedagogického poradenstva na území SR. V prípade, že dieťa navštevuje aj iné neštátne centrum špeciálno-pedagogického poradenstva účtujeme naše služby nasledovne:

 • Psychologické alebo  špeciálno-pedagogické vyšetrenie – 10 €
 • Správa z odborného vyšetrenia – 10 €

SCŠPP si vyhradzuje právo spoplatniť neprítomnosť na dohodnutomtermíne, ktorá nebude ohlásená min. 24 hodín vopred, sumou 15 €