Zdrojové centrum pre NKS

Naše  Centrum získalo súhlas Ministerstva školstva ,vedy ,výskumu a športu SR na pôsobenie ako zdrojového centra pre deti a žiakov s narušenými komunikačnými schopnosťami / ďalej NKS/ s celoslovenskou pôsobnosťou. Naša činnosť ako zdrojového centra sa bude zameriavať na depistážnu a prevenčnú činnosť , odporúčanie […]