Dotazník – Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu

Vážené dámy, vážení páni.,

VÚDPaP sa aj v tomto čase snaží o ďalšie zmapovanie faktorov, ktoré môžu ovplyvňovať psychickú pohodu a vnímanie rodičov a ich detí počas pandémie koronavírusu, aj s ohľadom na osoby z inokultúrneho prostredia.

Preto Vás opäť chceme požiadať o vyplnenie dotazníka Edukácia našich detí v čase mimoriadneho stavu (3. fáza) ako aj o jeho zdieľanie na svojich webových stránkach.

Link na dotazník: https://forms.gle/VQyhGwBrMb3Kutzo6

Ďakujeme za Váš čas a zdieľanie