Občianske združenie Genezis pri SCŠPP

Ako nám môžete pomôcť…..

V roku 2014 sme založili OZ Genezis pri SCŠPP s cieľom naplniť naše poslanie a to pomôcť deťom i ich rodičom ktorí to nemajú také ľahké a nie sú takí zdraví ako ich rovesníci. Chceme zlepšiť kvalitu ich života. Sme organizácia, ktorá nezarába, ale pomáha. Zdrojom našich financií sú sponzorské dary, granty a príspevky od individuálnych darcov. Všetky služby ponúkame deťom a rodinám bezplatne a financujeme ich výlučne zo sponzorských darov a grantov.

Radi preto prijmeme akúkoľvek formu pomoci. Každý dar darovaný zo srdca deťom pomôže a nás podporí v úsilí pomôcť im čo najlepšie. Aj malá, darovaná čiastka, ktorá nezaťaží Váš rozpočet, nám pomôže významným spôsobom Jednorazový finančný dar – formou poštovej poukážky na adresu:

OZ GENEZIS SCŠPP Komenského 5, Rožňava 048 01

Stačí sa len rozhodnúť.  Ďakujeme.