Domov

Urobiť vec , ktorej sa bojíme, je prvý krok k úspechu.

M. Gándhí


Oznam pre našich klientov a všetkých, ktorí nás chcú navštíviť.

Od 01.09 2021 nás nájdete na novej adrese: Ulica Cyrila a Metoda 4, Rožňava.
Ďakujeme za porozumenie .

Tím SCŠPP

ŠpecPed.sk

Súkromné centrum špeciálno-pedagogického poradenstva, Cyrila a Metoda 4, Rožňava je súkromné školské zariadenie, zaradené Ministerstvom školstva do siete škôl
a školských zariadení. Centrum vzniklo z potreby poskytovať komplexné služby deťom, ktorých vývin je z akýchkoľvek príčin v niektorej oblasti odlišný od normy. Našim zámerom je poskytovať poradenstvo a podporu rodinám. Naše poradenstvo
a ďalšie služby však poskytujeme aj deťom v MŠ , ZŠ, SŠ. Náš tím tvoria: detská psychologička, špeciálne pedagogičky, logopedička. Všetky máme skúsenosti
s diagnostickou, poradenskou a terapeutickou prácou so zdravou detskou populáciou ako aj populáciou s narušeným vývinom. Spolupracujeme s ambulanciou klinických psychológov, detských neurológov, psychiatrov a štátnym školským zariadením CPPPa P.